WYPOCZYNEK W OBJĘCIACH NATURY

Regulamin

WYPOCZYNEK W OBJĘCIACH NATURY

Drodzy Goście „Wyspy Kaszubskiej”

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszych Warunków wynajmu, co traktujemy jako umowę zawartą między stronami.

Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu chyba, że uzgodniono inaczej. W przypadku nieprzewidzianych odstępstw od  umówionej wcześniej godziny prosimy o powiadomienie telefoniczne. 

Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w ustalonym terminie od daty  wstępnej e-mailowej rezerwacji w wysokości ok. 30% przewidywanych kosztów pobytu na wskazane konto bankowe w mailu potwierdzającym rezerwację. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu lub  przelewem  przed  jego rozpoczęciem. Przyjazd  po terminie nie zwalnia z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

Goście zobowiązani są do:

utrzymywania  wynajmowanego lokalu w stanie zastanym – czyli klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych  z jego winy,

zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności niezakłócania spokojnego pobytu innych gości i przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00, 

bezwzględnego nie używania w pokojach (ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe)  grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju  (nie dotyczy to golarek, ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych)

stosowania się do zakazu palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach obiektu,

Zastrzegamy sobie prawo do:

zmiany cen w wybranych okresach,

nie ponoszenia odpowiedzialności  za pozostawione mienie, ich utratę lub uszkodzenie tj. parkujące samochody oraz pozostawione w  pokojach pieniędze, papiery wartościowe, kosztowności, inne rzeczy i przedmioty wartościowe  lub mające wartość naukową lub artystyczną,

odmowy dalszego świadczenia usług Gościom , którzy nie przestrzegają zobowiązań,

odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył warunki wynajmu wyrządzając szkodę w mieniu domu wypoczynkowego  lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w domu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania „Wyspy Kaszubskiej”.

Pobyt zwierząt oraz przebywanie osób trzecich tj. osób nie wynajmujących możliwy  tylko  po wcześniejszym uzgodnieniu.

W cenę nie wchodzą dodatkowe, nieobowiązkowe koszty, takie jak  np. węgiel do grilla.

Regulamin odpłatnego wypożyczenia oraz korzystania z  rowerów oraz sprzętu wodnego  wraz  z umową udostępniamy Gościom w dniu przyjazdu lub wysyłamy na wskazany adres e-mailowy.

Wszystkie nasze usługi opodatkowane są  stawką VAT  wliczoną w  uzgodnioną cenę.

WYPOCZYNEK W OBJĘCIACH NATURY

Chcesz zadać pytanie?
Skontaktuj się z nami!